Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drewnica jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Drewnica składa się z dwunastu leśnictw zgrupowanych w trzech obrębach (Drewnica, Tłuszcz, Zielonka).