Wydawca treści Wydawca treści

Charakterystyka Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drewnica obejmuje teren na północny-wschód od Warszawy.

Od 1 kwietnia 2005 nadleśnictwo wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

Administracyjnie leży w województwie mazowieckim. Nadleśnictwo położone jest na terenie 4 powiatów oraz 14 gmin, oraz na terenie miasta Warszawa i jego 4 dzielnic. W rzeczywistości zaś usytuowane jest praktycznie w 2/3 na terenie wschodniej części aglomeracji warszawskiej.

Powierzchnia ogólna terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Drewnica wynosi 91 959 ha, w tym (lasy Skarbu Państwa 15 102 ha oraz lasy stanowiące własność osób fizycznych
11 680 ha). Lesistość obszaru wynosi 29,6 %.