Wydawca treści Wydawca treści

Rządy prusko-austriackie (1795-1807)

Rządy prusko-austriackie (1795-1807)

Ziemie, które dziś są objęte granicami Nadleśnictwa Drewnica, w 1795 r. w wyniku III rozbioru Rzeczypospolitej dostały się pod władzę Prus i Austrii. Z tego obszaru po stronie pruskiej znalazła się Warszawa oraz niewielki fragment ziem na prawym brzegu Wisły, m.in.: Praga i okolice, Ząbki, Nieporęt, Jabłonna – reszta trafiła w ręce austriackie.

Efektem tych działań było odebranie dotychczasowym dzierżawcom i posiadaczom dóbr królewskich zwierzchności nad lasami, które zostały oddane w osobny zarząd – w administrację państwową. Doszło wówczas do utworzenia pierwszych na naszych ziemiach w pełnym tego słowa znaczeniu lasów państwowych.O austriackiej administracji leśnej na tym terenie praktycznie nic nie wiadomo, bowiem nie zachowały się źródła historyczne. Natomiast obszar zajęty przez Prusy stał się częścią prowincji Prusy Południowe. Podlegała ona bezpośrednio Generalnemu Dyrektorium Finansów, Wojen i Domen w Berlinie. Pruski rząd zaborczy nakazał odłączenie lasów od dóbr ziemskich w byłych dobrach narodowych oraz oddanie ich pod oddzielną administrację (patent królewski z 28 lipca 1796 r.), jak też odpowiednie ich zagospodarowanie (edykt z 1799 r. nakazujący przeprowadzenie pomiaru wszystkich zajętych lasów).

 

Źródło: Zarys Dziejów Nadleśnictwa Państwowego Drewnica, Leszek Sławomir Pręcikowski