Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody, zwane dawniej zabytkami, to pojedyncze obiekty przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia na niedużej powierzchni, o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej. Ochroną pomnikową obejmowane są okazałe drzewa (o imponujących rozmiarach lub interesującym pokroju), krzewy, źródła, wodospady, skałki, głazy narzutowe, jaskinie.

W lasach Nadleśnictwa Drewnica zlokalizowanych jest 19 pomników przyrody. Najwięcej pomników przyrody znajduje się w leśnictwie Czarna Struga. Są to głównie dużych rozmiarów dęby szypułkowe, stojące pojedynczo lub grupami w znacznie młodszych drzewostanach. Na uznanie zasługuje również pomnik przyrody nazwanym Głazem Edmunda. Jest to pokaźnych rozmiarów głaz narzutowy  położony na terenie rezerwatu przyrody Grabicz. Swoją nazwę zawdzięcza leśnikowi Edmundowi Nurkiewiczowi, który znalazł go w 1951 roku podczas zalesiania okolic Wołomina.