Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują tereny o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i szczególnych walorach krajobrazowych.

Mazowiecki Park Krajobrazowy

 

 U tworzony w 1986/87 roku. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa zajmuje powierzchnię 1109,71 ha.

Park obejmuje swym zasięgiem lesiste pasmo ciągnące się równolegle do doliny Wisły, położone częściowo w Kotlinie Warszawskiej i częściowo na na Wysoczyźnie Siedleckiej. Pasmo to jest pozostałością po znajdującej się tu jeszcze w XVIII w. Puszczy Osieckiej.

Ponad 70% powierzchni parku zajmują lasy, przede wszystkim lasy iglaste z niemal wszystkimi typami borów.