Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Epizod Napoleoński (1807-1815)

Po zwycięstwie nad IV koalicją, w 1807 r., cesarz Napoleon I podjął decyzję o odbudowie polskiej państwowości – tworząc Księstwo Warszawskie. Pierwsze nominacje dla oficjalistów leśnych Księstwa Warszawskiego wręczone zostały 11 sierpnia 1807 r. na mocy dekretu o nominacjach leśnych, dla którego podstawą była Ustawa Kommissyi Rządzącey z dnia 20 czerwca 1807 roku o rozdaniu funkcyi Leśnych.

Nadleśnictwo Warszawa, jako jednostka administracji leśnej Księstwa Warszawskiego, przestało istnieć po zajęciu jego terenów przez wojska rosyjskie, po klęsce Napoleona w Rosji. Nadleśnictwo to zostało przekształcone w Leśnictwo Warszawa w ramach Administracji Lasów Rządowych Królestwa Polskiego

Dekret ów – w imieniu króla/księcia Fryderyka Augusta – podpisał Michniewicz, dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wydziale Lasów Narodowych. Ogłoszono go urzędowo 24 sierpnia 1807 r. w „Gazecie Warszawskiej" oraz „Gazecie Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" – spełniających wówczas funkcję monitora rządowego. W Nadleśnictwie Warszawa mianowano na posady leśne następujących oficjalistów:

– nadleśniczy – Paweł Uszyński, szlachetnie urodzony (wywodzący się ze stanu szlacheckiego), kapitan Wojska Polskiego,

– leśniczy – Ludwik Hoff, dawny pruski urzędnik leśny,

– podleśniczy – Józef Naski, porucznik Wojska Polskiego,

– gajowi – Wojciech Orzechowski, Wojtek Nowicki, Wacław Rywaczewski, Karol Orłowski, Stanisław Zawistowski; wszyscy byli dawnymi pruskimi urzędnikami leśnymi

 

.Źródło: Zarys Dziejów Nadleśnictwa Państwowego Drewnica, Leszek Sławomir Pręcikowski