Wydawca treści Wydawca treści

Podział nadleśnictwa

Obręby leśne:

 

  I – Drewnica (4 068,56 ha )

•01 Czarna Struga
•02 HorowaGóra
•03 Drewnica
 

  II – Tłuszcz (4 463,56 ha)

 •04 Fidest
 •05 Rybienko
 •06 Sokołówek
 •07 Ostrówek
 

  III – Zielonka (7 841,50 ha)

 •08 Łęka
 •09 Leśniakowizna
 •10 Wola Grzybowska
 •11 Rembertów
 

Gospodarka prowadzona jest na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata: 2008- 2017

Zestawienie typów siedliskowych lasu

 

Procentowy udział gatunków w drzewostanach nadleśnictwa

 

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.