Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szlaki piesze i rowerowe

Szlaki turystyczne zaprojektowane zostały w taki sposób, aby ich trasy służyły nie tylko celom rekreacyjno-turystycznym, lecz również, jako trasy dydaktyczne. Przez teren Nadleśnictwa przebiegają odcinki następujących pieszych szlaków turystycznych.

Warszawska Obwodnica Turystyczna - znaki czerwone - wiedzie dookoła Warszawy a jej fragment przebiega przez teren Nadleśnictwa na odcinku Rembertów – Nieporęt. Wędrówkę można zacząć na stacji PKP w Rembertowie. Następnie szlak przebiega przez Zielonkę i dalej do Strugi przez piękne tereny leśne i liczne wydmy. Wielką atrakcją tego odcinka trasy jest uroczysko i rezerwat Horowe Bagno z kilkoma zbiornikami wodnymi. Bogata roślinność wodna i torfowiska oraz liczne brzozy stwarzają niepowtarzalny krajobraz. Nad jeziorkiem Kruczek znajduje się pamiątkowa tablica w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali około 150 Polaków. W Strudze szlak przechodzi obok pomnika w kształcie dwóch grunwaldzkich mieczy upamiętniającego walkę Żołnierzy Armii Krajowej. Z tego miejsca można kontynuować wędrówkę do Nieporętu. Ten odcinek trasy jest również niezwykle malowniczy, wiedzie lasami, wydmami, a na ostatnim fragmencie wśród pól i łąk.

Krajoznawczy szlak przyrody i historii – znaki zielone - ten malowniczy szlak na terenie Nadleśnictwa zaczyna się w Sierakowie koło Radzymina i biegnie przez Czarną Strugę, Strugę, Nadmę, Czarną, Kobyłkę, Ossów do Zielonki. Na trasie znajdują się ciekawe obiekty przyrodnicze: rezerwaty Łęgi Czarnej Strugi, Puszcza Słupecka i Grabicz oraz wiele okazałych drzew – pomników przyrody. Na szlaku jest również wiele miejsc związanych z polską historią. Wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku upamiętniają: pomnik żołnierzy 28 pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, bratnia mogiła na cmentarzu parafialnym w Kobyłce oraz Cmentarz – Mauzoleum Żołnierzy Polskich 1920 roku w Ossowie. Czyn księdza majora Ignacego Skorupki w tej miejscowości upamiętniają dwa jego pomniki oraz krzyż w miejscu śmierci. W pawilonie przy szkole można obejrzeć plastyczną makietę terenu Bitwy Warszawskiej. W okolicach Kobyłki znajdują się krzyże wystawione na pamiątkę Powstania Kościuszkowskiego. Na szlaku wędrówki jest kilka cennych zabytków architektury, wśród nich kościół w Kobyłce oraz dom nad łąkami.

Szlak żółty – w części przebiega w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa, okalając jego północno-wschodnie rubieże. Szlak jest bardzo malowniczy krajobrazowo. Piękna dolina Liw-ca od Kamieńczyka do Urli z nadrzecznymi skarpami, ciekawą roślinnością i budownictwem letniskowym zachęca do wędrówki. Można ją zacząć w Rybienku pod Wyszkowem albo w Kamieńczyku. Z Rybienka szlak wiedzie do Skuszewa i dalej piaszczystą drogą wśród pól i lasów do Kamieńczyka. Stamtąd aż do Urli szlak biegnie wzdłuż krętego i malowniczego Liwca. Na trasie w Strachowie znajduje się kapliczka wystawiona na pamiątkę zwycięskiej bitwy z bolszewikami pod Radzyminem, stoczonej w sierpniu 1920 roku. W Urlach znajduje się piękne budownictwo letniskowe. Kilka znajdujących się tam willi ma dużą wartość zabytkową. • Szlak niebieski – na niewielkim odcinku przecina południowo-wschodnią część Nadleśnictwa. Rozpoczyna się w Okuniewie i biegnie przez Długą Szlachecką, Długą Kościelną, Halinów (stacja PKP), Stary Konik, Góry Warszawskie, Golicę do Wiązownej. Szlak biegnie poza gruntami w zarządzie Lasów Państwowych.

Na terenie Nadleśnictwa bardzo dobrze rozwinięta jest sieć szlaków rowerowych. Wiele szlaków ma charaktery historyczny i nawiązuje do wydarzeń związanych zwłaszcza z działaniami zbrojnymi na tym terenie.

Szlak na I Linię Obrony im. Majora Stefana Waltera – znaki niebieskie – przebiega pętlą wokół Radzymina przez Beniaminów, Mokre, Stary Kraszew.

Szlak na II Linię Obrony im. Kpt. S. Pogonowskiego – znaki czerwone – przebiega w formie pętli, przez Radzymin, Cegielnię, Wólkę Radzymińską, Beniaminów i z powrotem do Radzymina. • Szlak Bitew Warszawskich – znaki czerwone – szlak upamiętniający ważne wydarzenia historyczne. Rozpoczyna się w Warszawie, na Saskiej Kępie, po czym biegnie w kierunku Zielonki, Ossowa, Wołomina, Kobyłki, znajdując swoje zakończenie na przedmieściach Radzymina.

Szlak nieporęcki – znaki żółte – częściowo w zasięgu Nadleśnictwa, przebiega od Nieporętu, wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego, a następnie na południe w kierunku Wólki Radzymińskiej i rezerwatu przyrody Puszcza Słupecka.

Szlak Marki – Zamostki Wólczyńskie – znaki niebieskie – przebiega w całości w zasięgu Nad-leśnictwa, w dużej części przez tereny leśne. Swój początek bierze w Markach, przebiega w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Puszcza Słupecka, aż do miejscowości Zamostki Wólczyńskiej, gdzie kończy się w miejscu upamiętniającym bitwę z 14 na 15 sierpnia 1920 r. stoczoną z siła-mi sowieckimi przez I batalion 28. Pułku Strzelców Kaniowskich pod dowództwem kapitana Stefana Pogonowskiego.

Szlak południowy – znaki zielone – przebiega długą pętlą m.in. przez Legionowo i Jabłonną, a także po granicy Nadleśnictwa wokół. rezerwatów przyrody Puszcza Słupecka i Łęgi Czarnej Strugi.

Szlak wokół Marek – znaki zielone – przebiega pętlą na północ od Marek z kierunku Pólka i Nadmy, po czym wraca do miasta przez Lasy Drewnickie, m.in. w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Horowe Bagno.

Szlak Duczki – Szewnica – znaki czerwone – przebiega w znacznej części po terenie Nadleśnictwa, od przedmieść Wołomina, przez Klembów, rezerwat przyrody Dębina, w kierunku Sulejowa i Szewnicy.

Szlak wschód – zachód przez Jadów – znaki niebieskie – przebiega w części po terenie Nad-leśnictwa łącząc Tłuszcz, przez Sulejów, z Jadowem (poza terenem Nadleśnictwa).

Szlak Jarzębia Łąka – Dobczyn PKP – znaki czarne – okala od południa Tłuszcz, przebiegając od miejscowości Dobczyn, przez Czubajowiznę, Boruczę, Kury, aż do Jarzębiej Łąki, po czym przez Klembów wraca do Dobczyna.

Szlak Morka Wieś – Międzyleś – znaki żółte – niezbyt długi szlak, w całości na terenie Nadleśnictwa, przebiegający m.in. przez Miąse i Tłuszcz.

Szlak Stare Załubice – Tłuszcz – znaki niebieskie – łączy okolice Zalewu Zegrzyńskiego, przez Cisie i Dąbrówkę, z Tłuszczem.

Szlak Stare Załubice – Klembów – znaki zielone - łączy okolice Zalewu Zegrzyńskiego, przez Łosie i Dąbrówkę, z Klembowem.

Szlak Fidest - Strachów – znaki czerwone – niezbyt długi szlak, częściowo na terenie Nadleśnictwa, łączący Fidest, przez Lucynów Duży, Płatków, Szewnicę, ze Strachowem.

Szlak zygzakiem z naturą – znaki zielone – przebiega wzdłuż wschodniej granicy Nadleśnictwa (częściowo po jego terenie), częściowo w sąsiedztwie doliny Liwca.

Szlak rowerem na grzyby i jagody – znaki czerwone i niebieskie (dwie wersje) – krótki szlak w formie pętli po lasach wokół. miejscowości Fidest.

Szlak Wyszków – Loretto – znaki żółte – długi szlak po terenie Nadleśnictwa łączący miejscowość Loretto nad Liwcem, przez Fidest, Mostówkę, Dąbrówkę, Niegów z Wyszkowem. Częściowo przebiega wzdłuż Bugu.

Szlak Deskurów – Fidest – znaki czarne – krótki szlak na terenie Nadleśnictwa.

Szlak Nadbużański – znaki niebieskie – łączy Małkinię z Wyszkowem, przebiegając wzdłuż doliny Bugu, częściowo po terenie Nadleśnictwa.

Szlak Kuligów – Kuligów – znaki czerwone – szlak w formie pętli, rozpoczynający się i kończący w Kuligowie nad Bugiem, a przebiegający m.in. przez Mokre i Dąbrówkę.

Szlak Marianów - Krogulec – znaki czarne – krótki szlak łączący miejscowość Marianów z obszarem Natura 2000 Krogulec.

Szlak Czarnów - Guzowatka – znaki czarne – krótki szlak na terenie Nadleśnictwa.

Źródło: Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018-2027