PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE DREWNICA

Nadleśnictwo Drewnica przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Drewnica wyznaczyło obszar o powierzchni 1674 ha, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Nadleśnictwo Drewnica dopuszcza używanie kuchenek gazowych w granicach wyznaczonego obszaru.

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie

Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android)

lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 (iPhone), z menu wybierz : mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru objętego programem - dostępny w materiałach do pobrania.

2. Wyznaczonym miejscem do rozpalania ognia jest obiekt turystyczno-rekreacyjny Dolina Dolnego Bugu w leśnictwie Fidest (oddział leśny 24g). Drewno na ognisko znajdziesz na terenie ww. obiektu.

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ (przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem).

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu – grafiki dostępne w materiałach do pobrania.

5. Informacjami dotyczącymi prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej na obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie". Możesz je znaleźć w materiałach do pobrania. Na takich powierzchniach obowiązuje zakaz wstępu!

6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszenia noclegów (formularz znajduje się w materiałach do pobrania) oraz przesłać go na adres e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Pozytywna odpowiedź e-mail z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Więcej o tej formie aktywności w filmie „Bushcraft w Lasach Państwowych”.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie

Agnieszka Sokołowska tel. (22) 781-62-09 wew *681

e-mail: agnieszka.sokolowska@warszawa.lasy.gov.pl