Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Drewnica posiada sześć obiektów edukacyjno turystycznych.

Pierwszym miejscem jest ścieżka edukacji leśnej przy siedzibie biura Nadleśnictwa Drewnica wraz z salą edukacyjną. Przez pracowników nadleśnictwa prowadzone są zajęcia edukacyjne. Więcej w zakładce Oferta edukacyjna.

Pięć pozostałych miejsc to Punkty Zagospodarowania Turystycznego dofinansowane ze środków unijnych. Projekt realizowany przez Nadleśnictwo Drewnica w ramach działań 5.1.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Są to tereny leśne o wysokich walorach przyrodniczych położonych w pobliżu Miasta Stołecznego Warszawy, które są silnie penetrowane turystycznie i stanowią naturalne zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców największej w Polsce aglomeracji miejskiej. Dlatego istnieje silna potrzeba zabezpieczenia ich przed nadmierną presją ludzi poprzez stworzenie miejsc alternatywnego wypoczynku z przygotowaną infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną. Punkty Zagospodarowania Turystycznego posiadają tablicę edukacyjne dzięki którym można dowiedzieć się o charakterystyce przyrodniczej danego miejsca, wyznaczone i przygotowane miejsce na ognisko, ławki zadaszenia oraz edukacyjne place zabaw.:

  • Ochrona miejsc bytowania gatunków chronionych na terenie Obszaru Natura 2000 PLB 140001 Dolina Dolnego Bugu – miejscowość Fidest koło Wyszkowa. Kontakt do leśniczego leśnictwa Fidest Pawła Miterki tel.: 605 441 403

 

  • Ochrona szczególnie cennych siedlisk liściastych o charakterze lasów naturalnych na teranie Rezerwatu Przyrody „Dębina" miejscowość Ostrówek koło Klembowa. Kontakt do leśniczego leśnictwa Ostrówek Artura Niewiadomskiego tel.: 605 441 402

 

 

  • Ochrona siedlisk i gatunków chronionych na terenie obszaru Natura 2000 „Łęgi Czarnej Strugi" miejscowość Jaworówka koło Marek. Kontakt do leśniczego leśnictwa Horowa Góra Konrada Szałkowskiego tel.: 603 660 227

 

 

  • Ochrona siedlisk i gatunków fauny i flory Obszaru Natura 2000 „ Poligon Rembertów" przed niekontrolowaną turystyką – Wesoła- Warszawa. (Przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wesoła). Kontakt do leśniczego leśnictwa Wola Grzybowska Dariusza Palczewskiego tel.: 603 660 175

 

 

  • Ochrona siedlisk cennych gatunków roślin występujących na terenie Rezerwatu Przyrody „ Kawęczyn" Wygoda koło Warszawy. Kontakt do leśniczego leśnictwa Drewnica Piotra Ryby tel.: 601 178 154

 

 

Więcej informacji z zakładce Projekty i fundusze