Aktualności Aktualności

Dzierżawa gruntów rolnych - ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Drewnica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica, przeznaczonych wyłącznie na prowadzenie działalności rolniczej.

Treść ogłoszenia, wykaz powierzchni do wydzierżawienia, regulamin przetargu, formularz oferty, wzór umowy znajdują się do pobrania poniżej.