Wydarzenia Wydarzenia

Zapytanie ofertowe

Usługi z zakresu pozyskania i zrywki w leśnictwach Drewnica i Rembertów w 2022r

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz przygotowania gleby pod odnowienia w leśnictwach: Drewnica i Rembertów na terenie Nadleśnictwa Drewnica w roku 2022.

Pakiet 6 - Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwie Drewnica

Pakiet 7 - Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwie Rembertów

Oferty można składać do dnia 10.10.2022r. do godz.10.00 do siedziby Nadleśnictwa Drewnica, ul. Kolejowa 31 , 05-091 Ząbki lub pocztą elektroniczną na adres drewnica@warszawa.lasy.qov.pl

Szczegóły w materiałach do pobrania.