Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu : Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach niedostępnych i podtopionych w leśnictwie Rybienko na terenie Nadleśnictwie Drewnica w roku 2023. Termin składania

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu : Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach niedostępnych i podtopionych

w leśnictwie Rybienko na terenie Nadleśnictwie Drewnica w roku 2023.

Termin składania ofert do 16 października 2023 roku do godz.10.00

do Nadleśnictwa Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki lub pocztą elektroniczną na adres: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl