Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

„Kontrola prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego w Nadleśnictwie Drewnica w 2022 r."

Nadleśnictwo Drewnica zaprasza do składania ofert jako Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac.

Zamówienie realizowane jest ze środków własnych Nadleśnictwa.

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie kontroli prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego dla terenów:

1.         Leśnictwa Łęka

2.         Leśnictwa Leśniakowizna

3.         Leśnictwa Wola Grzybowska

4.         Leśnictwa Rembertów

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-drewnica/zaproszenie-do-skladania-ofert-kontrola-prawidlowosci-wykonania-rozpoznania-i-oczyszczenia-saperskiego-w-nadlesnictwie-drewnica-w-2022-r