Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

W postępowaniu na „Usługi z zakresu odnowienia lasu na terenie leśnictwa Drewnica i Rembertów”

Przedmiotem zamówienia są usługi  z zakresu odnowienia lasu na terenie leśnictwa Drewnica i Rembertów na pow. 15,28 ha (szczegółowy zakres z lokalizacją powierzchni został opisany w załączniku nr 1 Opis technologii wykonawstwa prac leśnych i załączniku nr 2 – w Formularzu cenowym)

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac po wcześniejszym umówieniu się z leśniczym leśnictwa Rembertów Tomasz Grzeszkiewicz tel. 601178109,  leśnictwa Drewnica – Piotr Ryba tel. 601178154.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2022 r. do godziny 10.00.

Ofertę składa się na formularzu ofertowym wraz z formularzem cenowym, którego wzory zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia. Wraz z ofertą Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie , którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę można:

a) złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki

 w Sekretariacie pokój nr 15 – zaklejona koperta powinna byś opisana w następujący sposób: „Oferta na usługi  z zakresu odnowienia lasu na terenie leśnictwa Drewnica i Rembertów”

b) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Nadleśnictwa Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki  – koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta na usługi  z zakresu odnowienia lasu na terenie leśnictwa Drewnica i Rembertów”

c) przesłać skan w formie PDF na adres:drewnica@warszawa.lasy.gov.pl; w tytule wiadomości należy wpisać:  „Oferta na usługi  z zakresu odnowienia lasu na terenie leśnictwa Drewnica i Rembertów”

Szczegóły zaproszenia w materiałach do pobrania