Wydarzenia Wydarzenia

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego OHZ

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego OHZ

Nadleśnictwo Drewnica informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę według kryterium najniższej ceny:

WL PROJEKT

ul. Towarowa 10

41-400 Mysłowice

NIP 542 277 90 14

 

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach. Termin składania ofert: 19.10.2022 r., do godz. 10:00.