Wydarzenia Wydarzenia

Wrzosowiska na terenie Nadleśnictwa Drewnica

Na terenie Nadleśnictwie Drewnica znajdują się dwa wielkoobszarowe stanowiska pięknych wrzosowisk.

Zachwycają one swoją barwą i aromatem. Rozległe połacie wrzosowisk w odcieniu lilaróż stanowią niewątpliwie idealne miejsce do wypoczynku szczególnie podczas pogodnych letnich wieczorów, przez które emanują spokojem i harmonią.

Wrzosowiska oprócz miejsca rekreacji stanowią również miejsce często odwiedzane przez pszczoły. Dzięki temu możemy zasmakować miodu wrzosowego, w którym zamknięty jest smak kończącego się lata.

Romantyczny i dający słodki nektar wrzos zwyczajny zakwita w pierwszej połowie sierpnia. Na terenach leśnych możemy go obserwować aż do przełomu września/października.

 

Wrzosowisko nr 1 – MOSTÓWKA - LINK

Teren administracyjnie będący w zasięgu leśnictwa Rybienko (wrzosowiska obecne na działkach osób prywatnych). Na wschód od Mostówki rozciąga się jeden z najciekawszych przyrodniczo fragmentów Mazowsza. Są to wydmy lucynowsko – mostowieckie. Pożar w 1993 r. zniszczył znaczną część lasów, jednocześnie spowodował bardzo silną ekspansję mącznicy lekarskiej, której płaty osiągają powierzchnię 100-200 m². Stanowisko to można zaliczyć do największych znanych stanowisk tego gatunku w Polsce. Cały obszar wydm wynosi 427,8 ha. Jest chroniony jako obszar „Natura 2000”.

Wrzosowisko nr 2 – okolice wsi ZABRANIEC/OKUNIEW

Teren leśnictwa Łęka (wrzosowiska znajdują się na terenie lasu zarządzanego przez Nadleśnictwo Drewnica). Wrzosowisko powstało poprzez sukcesywne wycinanie drzewostanu na cele opałowe w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych przez Wojska Radzieckie - miejscu ich stacjonowania. Obecnie teren ten jest zamknięty (poligon wojskowy).

 

Fot.: Katarzyna Graczyk, Piotr Stadnik.