Wydarzenia Wydarzenia

Szkolenie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Dnia 29 sierpnia 2023 roku w siedzibie Nadleśnictwa Drewnica odbyło się doskonalenie zawodowe w zakresie współpracy Straży Pożarnej ze Służbami Leśnymi Lasów Państwowych podczas pożarów lasów i nieużytków.

Głównym celem szkolenia było omówienie współpracy na płaszczyźnie operacyjnej i prewencyjnej Straży Pożarnej i Służb Leśnych oraz zaprezentowanie możliwości taktyczno-technicznych pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu KM PSP m.st. Warszawy w tym m.in. zbiornika Bambi Bucket z JRG 7.

Przedstawiono także prezentacje multimedialne dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Drewnica oraz występujących zagrożeń pożarowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica Artur Delegacz wraz ze współpracownikami: st. specj. SL Krzysztofem Mireckim oraz specj. SL Katarzyną Graczyk
  • Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy st. bryg. Roman Krzywiec wraz z zastępcą st. bryg. Piotrem Gąską oraz kadra dowódcza Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy,
  • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy mł. bryg. mgr inż. Piotr Rutkowski
  • Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio wraz ze współpracownikami
  • Przedstawiciel RDLP w Warszawie – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Celina Wielkowska
  • Przedstawiciel Lasów Miejskich – Warszawa – Z-ca Dyrektora Andżelika Gackowska
  • Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Tomasz Śniegocki wraz ze współpracownikami
  • Strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej w Wesołej

Szkolenie zwieńczono poczęstunkiem zorganizowanym na terenie obiektu turystyczno-rekreacyjnego zlokalizowanego przy siedzibie Nadleśnictwa Drewnica.

Serdecznie dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej za zaufanie i możliwość zorganizowania w naszej siedzibie wspólnego szkolenia.