Wydarzenia Wydarzenia

Światowy Dzień Sokolnictwa

16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Sokolnictwa.

Z tej okazji przedstawiamy sokoły, które współpracują z PGNiG TERMIKA SA – właścicielem warszawskich elektrociepłowni i ciepłowni.

Na terenie zakładów produkcyjnych mieszka wiele dzikich zwierząt. Niektóre z nich, tak jak nadmierne ptactwo, stanowią zagrożenie dla sprawności pracy maszyn. Pomoc w ich przeganianiu niosą ułożone ptaki drapieżne: sokoły i jastrzębie, działające pod opieką doświadczonego sokolnika.

Drapieżniki raz na jakiś czas wypuszczane są na wolne przeloty w terenie i po halach produkcyjnych. Sokolnik i jego sokoły pracują na terenie TERMIKI 6-10 razy w miesiącu, czyniąc przy tym niemały popłoch wśród ptactwa, dla którego są niebezpiecznym intruzem. Powracające na ten teren drapieżniki są informacją - przede wszystkim dla wron i gołębi - że nie warto zakładać gniazd w okolicy maszyn i infrastruktury. Metoda ta jest bezinwazyjna, skuteczna, a także bardzo efektowna – obserwowanie tych pięknych ptaków w akcji jest samą przyjemnością.

Pierwszym zakładem, na terenie którego rozpoczął pracę sokolnik, była Elektrociepłownia Siekierki. Po roku współpracy i spektakularnych efektach usługę rozszerzono na  Elektrociepłownię Pruszków, a już niedługo zostanie wprowadzona także na teren Elektrociepłowni Żerań.

Ptaki, które pracują z PGNiG TERMIKA SA, są ptakami hodowlanymi i znajdują się pod opieką ludzi, z kolei na kominach zakładów (Ec Żerań, Ec Siekierki, C Kawęczyn) w okresie lęgowym mieszkają ich dzicy kuzyni. Więcej na ten temat: https://www.termika.pgnig.pl/node/1201