Wydarzenia Wydarzenia

Światowy Dzień Mokradeł

Już czas na przywrócenie mokradeł

Mokradła, czyli tereny podmokłe, to obszary lądowe stale bądź sezonowo nasycone lub zalane wodą. Do śródlądowych terenów podmokłych zalicza się bagna, torfowiska, jeziora, rzeki, tereny zalewowe i moczary. Do mokradeł nadbrzeżnych należą słonorośla, estuaria, lasy namorzynowe, laguny, a nawet rafy koralowe. Stawy rybne, pola ryżowe i saliny to tereny podmokłe utworzone przez człowieka.

Na terenie Nadleśnictwa Drewnica jest 253 bagien o łącznej pow. 681,55 ha oraz 267 sukcesji o pow. 463,49 ha. W sumie wszystkich obszarów o charakterze bagiennym jest ponad 1145 ha.

Tereny podmokłe pełnią istotne dla społeczeństwa funkcje, zaczynając od magazynowania i wody, poprzez ochronę przed sztormami oraz powodziami, na podtrzymywaniu bioróżnorodności i akumulacji węgla kończąc. Od 1970 r. ponad 35% mokradeł uległo degradacji, a proces ten postępuje coraz szybciej. Odwrócenie tego trendu ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi w przyrodzie i funkcjonowania człowieka, także w kontekście adaptacji do zmian klimatu.