Wydarzenia Wydarzenia

Sesja terenowa z udziałem Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Warszawski uczestniczyło w sesji terenowej w wybranych obiektach przyrodniczych Nadleśnictwa Drewnica.

Celem spotkania było przyczynienie się do rozwoju nauk botanicznych poprzez podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki oraz popularyzację wiedzy botanicznej i wymiana doświadczeń.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica Waldemar Walczak pokazał grupie, jak różnorodne środowisko występuje na terenach blisko Warszawy. Również przedstawił role i zadania leśników, by otaczająca nas przyroda ciągle nas zachwycała.