Wydarzenia Wydarzenia

Przetarg publiczny

pn. „Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2022”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu o powierzchni 54,05 ha w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2022.

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-drewnica/rozpoznanie-i-oczyszczenie-saperskie-terenu-w-nadlesnictwie-drewnica-w-roku-2022