Wydarzenia Wydarzenia

Przetarg nieograniczony

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Drewnica, Rembertów na terenie Nadleśnictwa Drewnica w roku 2022

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub  wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na mini Portalu, do dnia 12 sierpnia 2022r, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 sierpnia 2022r.  o godz. 10:15.

Szczegóły w materiałach do pobrania.