Wydarzenia Wydarzenia

Porozumienie ze Służbą Więzienną

Porozumienie pomiędzy nadleśnictwem a Aresztem Śledczym w Warszawie-Grochowie.

W ramach porozumienia osadzeni i osadzone będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśników w terenie, pomogą również w pracach związanych m.in. z utrzymaniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nadleśnictwa. Głównym celem współpracy leśników i Służby Więziennej jest budowanie umiejętności społecznych i poznawczych osadzonych oraz kształtowanie ich postaw, zmierzające do zwiększenia efektywności działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych.

Uroczystego podpisania dokumentu dokonali nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica – Artur Delegacz oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie – mjr Łukasz Pieńkos.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Michał Woś – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Marek Roman – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz płk Zbigniew Brzostek – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

10 miesięcy temu Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Józef Kubica i Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński podpisali porozumienie, dzięki któremu Lasy Państwowe włączyły się aktywnie do programu „Praca dla więźniów”, stając się jednym z najważniejszych partnerów w jego realizacji – powiedział minister Michał Woś.

Jak podkreślali uczestnicy dzisiejszego wydarzenia, praca jest dla osadzonych najlepszym sposobem resocjalizacji. Kształtuje umiejętności społeczne i daje perspektywę na powrót do normalnego życia po zakończeniu odbywania kary.

Nadleśnictwo Drewnica to kolejna jednostka z terenu RDLP w Warszawie, która aktywnie współpracuje z zakładem karnym. Do tej pory podobne porozumienia podpisały Nadleśnictwa Siedlce, Jabłonna i Pułtusk.