Wydarzenia Wydarzenia

Porozumienie o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Wyszków

W dniu 30.12.2022r zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego -Jerzym Żukowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica Arturem Delegaczem. Starosta skorzystał z prawa art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i przekazał Nadleśnictwu Drewnica nadzór nad lasami prywatnymi powiatu Wyszków o powierzchni 3343,16 ha. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do 31.12.2023r.