Wydarzenia Wydarzenia

Podziękowania od WOT dla Nadleśnictwa Drewnica

Nadleśnictwo Drewnica otrzymało podziękowania od Wojsk Obrony Terytorialnej za wieloletnią współpracę.

Głównym celem współdziałania jednostek jest zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji wspólnych zadań WOT i Służby Leśnej w sferze obronności i bezpieczeństwa kraju. Ważny aspektem jest wymiar operacyjny współpracy, gdyż lasy są terenem prowadzenia działań i konfliktów zbrojnych.

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem zawartym pomiędzy Nadleśnictwem Drewnica a Wojskami Obrony Terytorialnej obie strony współpracują w zakresie wzmacniania zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez przygotowanie pracowników LP oraz żołnierzy i pracowników WOT do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa, wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla przedmiotu współpracy, współpracę szkoleniową, a także w sytuacjach kryzysowych - wsparcie logistyczne.