Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Usługa usunięcia 100% osobników drzew oraz mechanicznego koszenia” realizowanego w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.

Termin składania ofert: 04.05.2023 r. do godziny 09:00.

Szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania znajdują się na platformie e-Zamówienia, pod linkiem

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6374f6d2-ce18-11ed-9355-06954b8c6cb9