Wydarzenia Wydarzenia

Nowy zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica

Z dniem 01.03.2024r Pan Paweł Boski objął stanowisko zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica.

Pan Paweł Boski jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Gospodarki Finansowej w PGL LP na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 2002r od stażu w Nadleśnictwie Jabłonna, następnie w latach 2004-2021 pracował w Nadleśnictwie Płońsk na stanowiskach referenta, specjalisty oraz starszego specjalisty SL ds. użytkowania lasu. Wieloletni społeczny inspektor pracy, pełnomocnik Nadleśniczego (Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej po Szkole Głównej Służby Pożarnictwa) oraz regionalny instruktor SILP w zakresie Rejestratora Leśniczego, Stanowiska Leśniczego, aplikacji e-drewno oraz Portalu Leśno Drzewnego (PLD). Od 2022r piastował stanowisko Głównego Specjalisty SL w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych a następnie Naczelnika Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Od 2021 roku członek zespołu ds. serwisu merytorycznego w zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, zwanego HotLine.

W swojej pracy zawodowej Pan Paweł Boski zajmował się wszelkimi zagadnieniami związanymi z Ochroną Lasu, Ochroną PPOŻ, Pozyskaniem Surowca, Szacunkami Brakarskimi a także szeroko pojętym planowaniem zadań gospodarczych na poziomie jednostek. Członek zespołów zadaniowych.

Pan Paweł Boski pochodzi z rodziny o tradycjach leśnych i łowieckich, żonaty, ma dwóch synów. W pracy zawodowej ceni zaangażowanie oraz profesjonalizm. Jest otwarty na nowe rozwiązania i technologie w zakresie gospodarki leśnej.