Wydarzenia Wydarzenia

NABÓR NA STANOWSISKO DS. PRACOWNICZYCH - WEWNĘTRZNY

Termin składania ofert do 12.07.2022

Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku.

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania MS Office.

6. Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

7. Niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

Wymagania dodatkowe

  1. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) i Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
  2. Dobra organizacja pracy.
  3. Dyspozycyjność.
  4. Odpowiedzialność.
  5. Wysoka kultura osobista.
  6. Prawo jazdy kategorii B.
  7. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole.
  8. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  9. Ukończone studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Szczegóły w materiałach do pobrania.