Wydarzenia Wydarzenia

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

Termin naboru do 28 stycznia 2022r

Warunki zatrudnienia

1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony (1,5

roku).

2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu

Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi

zmianami.

3. Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość).

2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

4. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu oprogramowania MS

Office: World, Excel, Outlook.

5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku.

6. Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

o systemie ubezpieczeń społecznych.

Szczegóły w plikach do pobranie.