Wydarzenia Wydarzenia

Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno-gospodarczych - zastępstwo

Termin składania ofert do 11 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00.

Warunki zatrudnienia
1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na zastępstwo.
2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi zmianami.


Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (np. administracyjne) lub średnie i 1 rok pracy na podobnym stanowisku.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu oprogramowania MS Office: World, Excel, Outlook.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku.