Wydarzenia Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Jednocześnie Nadleśnictwo Drewnica przypomina, iż obiekty takie jak część kancelarii leśnictw czy siedziba Nadleśnictwa są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Budynek siedziby nadleśnictwa jest wyposażony w urządzenie dźwigowe, zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, na parterze znajduje się oznakowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, defibrylator AED oraz apteczka.