Wydarzenia Wydarzenia

Leśniczy Paweł Miterka Odznaczony

Kordelasem Leśnika Polskiego

W dniu 27 września 2023r. w Łochowie miała miejsce uroczystość nadania Kordelasa Leśnika Polskiego. Miło nam poinformować, że nasz kolega Paweł Miterka – leśniczy Leśnictwa Fidest znalazł się wśród osób odznaczonych i z rąk Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Warszawie, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Lasów Państwowych odebrał kordlas.

To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie wyróżnienia opiniowane są przez Kapitułę Honorową. Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego.Pan Paweł Miterka całe życie zawodowe związał z pracą w Lasach Państwowych. Po ukończeniu stacjonarnych studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Grotniki, pełniąc tam funkcję adiunkta. Następnie zdobywał doświadczenie w pracy leśnej jako leśniczy w Nadleśnictwie Wyszków, a od roku 1992 pracuje jako leśniczy w Nadleśnictwie Drewnica, początkowo w leśnictwie Rybienko a od 2002 roku do dnia dzisiejszego w leśnictwie Fidest.
W codziennej pracy wykorzystuje własne obserwacje i umiejętności w celu ocieplenia wizerunku Lasów Państwowych oraz upowszechnienia podstawowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej wśród lokalnej społeczności. Znaczną część życia zawodowego poświęcił na udostępnienie i zagospodarowanie drzewostanów Leśnictwa Fidest i Rybienko. Pan Paweł Miterka w ciągu ponad 40 lat pracy w Lasach Państwowych dał się poznać jako leśnik, który starał się maksymalnie urozmaicać borowe lasy wprowadzając mozaikę różnych gatunków leśnych drzew zgodnie ze sztuką leśną.