Wydarzenia Wydarzenia

Informacja o planowanych cięciach pielęgnacyjnych

Ząbki okolice ulicy Gajowej, Sosnowej i Księdza Ignacego Jana Skorupki

Nadleśnictwo Drewnica informuje, że w najbliższym czasie w Ząbkach na terenie leśnictwa Drewnica w okolicach ulic Gajowej, Sosnowej i Księdza Ignacego Jana Skorupki zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu pojedynczo wytypowanych drzew.

Zabieg pielęgnacyjny polega na usuwaniu wyznaczonych drzew z lasu, głównie słabszych, utrudniających rozrost najlepszym drzewom, zaatakowanych przez  grzyby pasożytnicze lub owady a także zagrażających bezpieczeństwu użytkowników lasu.

Przeprowadzenie powyższego zabiegu poprawi warunki wzrostu drzew pozostających w drzewostanie. Po zabiegu pozostałe drzewa mają więcej przestrzeni, a las staje się bardziej odporny na skutki działania wiatrów, suszy oraz pasożytów.

Prace prowadzone są w taki sposób, by zminimalizować uszkodzenia ściółki, runa i podszytu. W tym celu maszyny poruszają się po wcześniej wyznaczonych szlakach operacyjnych. Po zakończeniu zabiegu drogi i ścieżki leśne przebiegające przez powierzchnię objętą pracami są uprzątane a w lesie pozostawia się ścięte konary i gałęzie. Martwe drewno staje się miejscem życia wielu zwierząt ( np. owadów, drobnych kręgowców) oraz grzybów, mchów, porostów i innych organizmów.

W czasie wykonywania powyższych zabiegów zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności poszczególnych fragmentów lasu.