Wydarzenia Wydarzenia

„Narodowe Czytanie 2023”

Narodowe Czytanie jest to akcja zainicjowana w 2012 r. i od tego roku realizowana jest w Polsce corocznie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczne Narodowe Czytanie miało wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Para Prezydencka zaprosiła do lektury „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej zaliczanej do kanonu polskiej literatury patriotycznej. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu już po raz piąty przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. 11 września 2023 r. uczniowie klas VII - VIII zebrali się na sali gimnastycznej, aby przeczytać fragment wybranej powieści.

Uroczystość rozpoczęła Pani Alina Gotowiec Dyrektor Szkoły. Przywitała zaproszonych gości wśród, których znalazł się pracownik Nadleśnictwa Drewnica - Pan Michał Fujak – leśniczy leśnictwa Sokołówek.

Podczas uroczystości: władze samorządowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, uczniowie,  nauczyciele oraz reprezentant Nadleśnictwa Drewnica, odczytali fragmenty powieści ,,Nad Niemnem’’ w tym legendę o Janie i Cecylii.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy przy dźwiękach piosenki Dawida Podsiadło „Mori” przystawili pamiątkową pieczęć otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP na egzemplarzach książek przyniesionych z domu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://pspzabrodzie.szkolnastrona.pl/a,1864,narodowe-czytanie-2023

Fot.: PSP Zabrodzie