Asset Publisher Asset Publisher

Zasady sprzedaży detalicznej drewna i produktów gospodarki łowieckiej w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii

W celu ochrony zdrowia pracowników Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica wprowadza następujące zasady sprzedaży detalicznej drewna i produktów gospodarki łowieckiej:

1. Ograniczenie sprzedaży drewna do jednego dnia w tygodniu.

2. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z klientami oraz przewoźnikami i odbiorcami, cały czas zachowując bezpieczną odległość przy zastosowaniu środków ostrożności (rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk) – przy wydawaniu sprzedanego drewna lub produktów gospodarki łowieckiej oraz podpisywaniu, odbiorze i wydawaniu dokumentów.

3. Przyjmowanie zapłaty za zakupiony surowiec drzewny tylko i wyłącznie przelewem na konto nadleśnictwa nr 56 1020 1042 0000 8002 0009 4441, a za produkty gospodarki łowieckiej na w/w konto nadleśnictwa lub kartą płatniczą.

4. Prowadzenie sprzedaży drewna w następującym trybie:

4.1. Ilość i rodzaj drewna zadeklarowanego do zakupu, klient powinien uzgodnić telefonicznie z leśniczym, który określa należność do zapłaty i przekazuje taką informację do nadleśnictwa, podając dane klienta, ilość oraz wartość brutto zamawianego do zakupu drewna;

4.2. Po otrzymaniu zapłaty od klienta na konto nadleśnictwa, pracownik działu księgowości przekaże tą informację leśniczemu;

4.3. Leśniczy, po otrzymaniu informacji z nadleśnictwa o wpłacie należności, zobowiązany jest do telefonicznego umówienia się z klientem na wydatek drewna w terminie niezwłocznym (jeżeli jest to możliwe, to w dniu wpłaty należności);

4.4. Leśniczy podczas wydatku drewna przekazuje klientowi asygnatę i paragon zachowując od niego bezpieczną odległość 1 – 1,5 m, a w przypadku, gdy klient wnosi o wystawienie faktury, przekazywana jest tylko asygnata, a faktura powinna być wysłana pocztą lub elektronicznie na podany adres;

4.5. W ostatnich dwóch dniach roboczych miesiąca sprzedaży nie prowadzi się ze względu na możliwe ryzyko opóźnienia transakcji bankowych na przełomie miesiąca, uniemożliwiających wystawienie paragonu fiskalnego w obowiązującym terminie.