Aktualności Aktualności

Zgłaszanie szkód łowieckich

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich.

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia br. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,

 Nadleśnictwo Drewnica informuje, że wnioskek o szacowanie szkód łowieckich właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy (koło łowieckie) lub zarządcy (ośrodek hodowli zwierzyny) obwodu łowieckiego.