Aktualności Aktualności

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Jakko najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Barbara Figurna Architekt

ul. Sady Żoliborskie 5 m. 21

01-772 Warszawa

NIP 714 000 40 94

Regon 430314984