Aktualności Aktualności

Rozminowanie terenu

Obszary leśne Nadleśnictwa Drewnica są świadkami wielu wydarzeń historycznych.

Tu toczyły się bitwy w latach 1831, 1863, 1920, 1939, 1944. W lasach do dziś można odnaleźć pozostałości budowli obronnych – okopów, schronów oraz poligon, który powstał (1888 -1889) na mocy ukazu carskiego. Podczas I wojny światowej użytkowały go wojska pruskie, następnie polskie, a w czasach II wojny światowej Niemcy wraz jednostkami węgierskimi. Do dziś grunty leśnictwa Rembertów, Wola Grzybowska, Leśniakowizna i Łęka są wykorzystywane przez Wojsko Polskie na cele związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

 

Część gruntów wyżej wymienionych leśnictw zostało przekazanych w użytkowanie Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. Obszar ten dziś nazywany jest placem ćwiczeń Zielonka. Jest on intensywnie wykorzystywany przez różne jednostki Resortu Obrony Narodowej. Znajduje się tu typowa infrastruktura wojskowa, jak drogi czołgowe i strzelnice. Prowadzone są szkolenia z użyciem ostrej amunicji oraz detonacje ładunków wybuchowych.

Nadleśnictwo Drewnica co roku zleca saperom gruntowne rozpoznanie terenu tam, gdzie planowane jest przygotowanie gleby pod odnowienie lasu. W bieżącym roku prace saperskie objęły powierzchnię 36 ha i trwały niespełna miesiąc. W trakcie działań prowadzonych przez wykwalifikowaną firmę saperską odnaleziono przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzące głównie z czasów wojennych. W trakcie oczyszczania lasu wydobyto łącznie 670 szt. przedmiotów tj. pociski artyleryjskie i rakietowe, granaty ręczne i moździerzowe oraz około 10 ton złomu. Wszystkie znalezione niewybuchy i niewypały zostały zniszczone.

 

 

Należy mieć na uwadze, że przebywanie na takich terenach może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia. W związku z powyższym Nadleśnictwo Drewnica zachęca do korzystania z wielu atrakcji na pozostałym obszarze i ciągle unowocześnianej infrastruktury turystycznej.