Aktualności Aktualności

Wybrano firmę sprzątającą

INFORMACJA Z DNIA 10.12.2021 R.:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę według kryterium najniższej ceny:

BM COMPLEX Michał Bloch

ul. Blokowa 6

03-614 Warszawa

 

 

OGŁOSZENIE

UWAGA

W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIAMI DOTYCZĄCYMI PRANIA WYKŁADZIN W OBIEKCIE NADLEŚNICTWO INFORMUJE:

1. PRANIE MECHANICZNE polegać będzie na praniu z wykorzystaniem maszyn piorących metodą suchej piany lub metodą ekstrakcyjną (z wyłączeniem odkurzaczy piorących).

2. Powierzchnia wykładzin to 315 m2.

 

Nadleśnictwo Drewnica poszukuje firmy do sprzątania biura  Nadleśnictwa w Ząbkach przy ul. Kolejowej 31.

Termin rozpoczęcia  zlecenia: 01.01.2022 r.

Termin zakończenia zlecenia: 31.12.2022 r.

Informacje udzielane są pod nr tel.: 22 781-62-09, wew. 673.

Zakres prac oraz wzór umowy ujęte zostały w załącznikach. Z zakresem prac można również zapoznać się osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.

Zainteresowane firmy prosimy o złożenie ofert w zaklejonej kopercie z napisem „Sprzątanie” w Sekretariacie Nadleśnictwa Drewnica do dnia 10.12.2021 r. do godz. 10.00 lub drogą elektroniczną na adres: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl.

Kryterium wyboru będzie cena brutto za usługę / miesięcznie.

Złożona oferta stanowi dowód, że Wykonawca zapoznał się z projektem umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 10.12.2021 r. po godzinie 10:00 i ogłoszony na stronie internetowej Nadleśnictwa Drewnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wybrana firma zostanie niezwłocznie poinformowana drogą mailową. Wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do podpisania umowy do dnia 28.12.2021 r. pod rygorem unieważnienia jego oferty.

Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy.