Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych dot. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Nadleśnictwo Drewnica informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane za obszary HCVF. Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 

Poniżej materiały do pobrania:

  1. Wykaz Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF
  2. Mapa Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF