Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Drewnica poszukuje firmy do wykonania rocznych przeglądów okresowych przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w lokalach budynków administrowanych przez Nadleśnictwo Drewnica.

Zakres przeglądu uwzględnia czyszczenie przewodu kominowego.

  1. Przedmiot  należy wykonać zgodnie z przepisami  Prawa Budowlanego oraz
    z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
  2.  Data wykonania: 30.11.2024r.
  3. Wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi z materiałów Wykonawcy.
  4. Ilość przewodów - ogólnie

ilość przewodów

ilość przewodów

ilość przewodów

przewody wentylacyjne

przewody spalinowe

przewody dymowe

110

18

25

Szczegółowa lokalizacja budynków zostanie udostępniona na wniosek zainteresowanych firm.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty do dnia  30.04.2024r. na adres:

Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach

Ul. Kolejowa 31

05-091 Ząbki

Lub drogą elektroniczną na adres: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

Kryterium wyboru oferty: Najniższa cena

Szczegółowych informacji udziela:

Renata Komorowska tel. 22 781-62-09, mail: renata.komorowska@warszawa.lasy.gov.pl

Planowany termin podpisania umowy:  07.05.2024r.