Aktualności Aktualności

Niebezpieczne drzewa usunięte z rezerwatu

Leśnicy dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z lasu, dlatego regularnie sprawdzają stan zdrowotny drzew rosnących w pobliżu dróg, ścieżek i miejsc rekreacji.

            Zauważone drzewa niebezpieczne są wycinane. Tak stało się m.in. w rezerwacie przyrody „Grabicz” w podwarszawskiej Kobyłce. Leśnicy z Nadleśnictwa Drewnica wyznaczyli i wycięli ok. 50 zagrażających bezpieczeństwu drzew rosnących wzdłuż zachodniej i południowej granicy rezerwatu. Drzewa te zagrażały bezpieczeństwu osób poruszających się po ul. Żytniej, a także po przylegającej do rezerwatu drodze gruntowej. Po dokonaniu zabiegu, leśnicy pozostawili drzewa na miejscu do naturalnego rozkładu.

        Rezerwat przyrody „Grabicz” zlokalizowany jest na południowo-wschodnim skraju miasta Kobyłka. Zajmuje powierzchnię blisko 29,5 ha, a utworzony został w 1978 roku w celu ochrony jeziora i otaczających terenów będących ostoją wielu gatunków ptaków. Środkową część rezerwatu zajmuje płytki zbiornik wodny pochodzenia torfowiskowego o powierzchni 12,5 ha, z charakterystycznymi kępkami i wysepkami pokrytymi roślinnością bagienną.

         Z uwagi na konieczność zapewnienia spokoju ptakom występującym na terenie rezerwatu „Grabicz”, nie został on udostępniony dla ruchu turystycznego. Przy jego zachodniej i południowej granicy biegnie droga, po której wytyczono czerwony szlak rowerowy prowadzący do pomnika przyrody „Głaz Edmunda”. Właśnie w sąsiedztwie tej drogi leśnicy przeprowadzili prace porządkowe.

O pracach prowadzonych na terenie rezerwatu została powiadomiona Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.