Aktualności Aktualności

Nabór na stanowisko księgowego

Termin naboru do 10 stycznia 2022r

Warunki zatrudnienia
1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy do 3 miesięcy, następnie
umowa na zastępstwo.
2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi
zmianami.
3. Możliwość rozwoju zawodowego.


Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość).
2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu oprogramowania MS
Office: World, Excel, Outlook.
5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku.
6. Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Szczegóły w materiałach do pobrania.