Aktualności Aktualności

Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

W dniu 05 lutego 2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Drewnica odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Stołecznego Zarządu Infrastruktury oraz Nadleśnictwa Drewnica. Celem spotkania było ustalenia zapisów umowy pozwalającej inwestorowi na rozpoczęcie prac związanych z inwestycją pt. „Budowa oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie” na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa. Spotkanie zakończyło się podpisaniem stosownej umowy pomiędzy Dyrektorem Muzeum WP Panem Pawłem Żurkowskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica Panem Arturem Delegaczem.