Aktualności Aktualności

Leśnicy z Nadleśnictwa Drewnica oddają krew

We wtorkowe przedpołudnie przed Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach stawili się leśnicy z Nadleśnictwa Drewnica by oddać cząstkę siebie potrzebującym.

W zbiórkę krwi włączyło się 37 osób. Oprócz pracowników Nadleśnictwa Drewnica i Szpitala w akcji uczestniczyli policjanci z terenu powiatu wołomińskiego, żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Ząbek.

W ramach akcji zorganizowanej przez Szpital zebrano około 13 litrów krwi.

Nadleśnictwo Drewnica w związku z występującymi obecnie dużymi brakami w bankach krwi serdecznie zachęca do oddawania tego życiodajnego płynu. Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Poniżej umieszczamy kryteria, które należy spełnić aby zostać dawcą.

KREW MOŻE ODDAĆ OSOBA, KTÓRA:

• jest w wieku 18-65 lat i posiada dokument ze zdjęciem,

• w ostatnim czasie nie przebywała poza granicami naszego państwa,

• nie miała kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub objętą kwarantanną,

• jest w dobrym stanie zdrowia,

• waży powyżej 50 kg,

• nie chorowała na żółtaczkę,

• w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała.