Aktualności Aktualności

Bushcraft i surwiwal

Lasy Państwowe od 21 listopada rozpoczęły program pilotażowy dotyczący udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania bushcraftu i surwiwalu.

Obszar pilotażowy na terenie gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica został wyznaczony w leśnictwie Fidest i Rybienko (mapa do pobrania na dole strony). Jego łączna powierzchnia wynosi 1662 ha.

Pilotaż potrwa do 23 listopada 2020 r.

Regulamin korzystania z obszaru pilotażowego znajduje się w materiałach do pobrania.

Nadleśnictwo Drewnica informuje również, że na terenie obszaru pilotażowego znajduje się:

  • w oddziale leśnym 24g leśnictwa Fidest obiekt turystyczno-rekreacyjny „Dolina Dolnego Bugu”, na który składają się wiaty, tablice edukacyjne oraz miejsce wyznaczone do rozpalania ogniska- palenisko,
  • w oddziale leśnym 49f leśnictwa Rybienko miejsce postojowe dla zmotoryzowanych turystów.

Mapa wszystkich wyznaczonych na terenie Lasów Państwowych obszarów pilotażowych dostępna jest na stronie Banku Danych o Lasach, gdzie należy wybrać:

  • zakładkę Mapy BDL,
  • mapę zagospodarowania turystycznego,
  • warstwę obszary pilotażowe bushcraft-surwiwal.